wróć nastronę główną
Specjaliści
Agnieszka Molenda

Magister studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada certyfikaty z zakresu:
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii bilateralnej,
 • terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży,
 • treningu umiejętności społecznych SST oraz zastępowania agresji (Amity Start).


Kursy i szkolenia m.in. z zakresu:
 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów wzrokowo-słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD,
 • Akademia Teacch. Jak wspomagać ucznia z ASD w szkole specjalnej.

Jestem kibicem polskiej siatkówki, śpiewam w zespole Szeol przy parafii pw św. Piotra i Pawła w Borzysławcu, lubię długie spacery i pracę w ogrodzie.
Ewelina Kaźmierska

Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunkach:
 • Edukacja Wczesnoszkolna i Przed- szkolna,
 • Filologia Słowiańska.

Certyfikowany Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansen JIAS.

Prowadzi m.in.:
 • Terapię wadliwej oraz nieprawidłowej artykulacji u dzieci i młodzieży,
 • Terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Terapię dzieci z afazją rozwojową,
 • Terapię dzieci zmagającymi się z niepłynnością mowy,
 • Funkcjonalną terapię ręki,
 • Edukację językową wg. zasad Glottodydaktyki prof. Rocławskiego,
 • Terapię Metodą Krakowską,
 • Diagnozę i terapię Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansena.

Jestem specjalistą ciągle wzbogacającym swoją wiedzę. Lubię jogging, filmy, książki, podróże.
Agnieszka Suleja

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej i korekcyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu filologii angielskiej.
W 2019r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń Integracji Sensorycznej. Pracę z dziećmi rozpoczęła w 2006r. jako pedagog-terapeuta, następnie jako pedagog wspomagający w klasie integracyjnej. Od 2012r. nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej.

Kursy i szkolenia:
 • Motywowanie uczniów do nauki i zmiany w zachowaniu,
 • Program Rozwoju Komunikacji PRKM,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Różnorodność potrzeb edukacyjnych w klasie/grupie integracyjnej.

Uwielbiam podróże, poznawanie nowych miejsc i smaków oraz jazdę na nartach.
Aneta Pośpieszyńska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, od września 2018r. terapeuta integracji sensorycznej.

Kursy i szkolenia m.in. z zakresu:
 • Opieka nad dzieckiem z cukrzycą t. I w placówce oświatowej,
 • Komunikacja interpersonalna między nauczycielem a rodzicem,
 • Metoda Projektów Badawczych w przedszkolu,
 • 'Logofigle' - ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy,
 • Warsztaty muzyczno-teatralne i plastyczne,
 • Wartościowe przedszkole to sukces w szkole,
 • Terapia pedagogiczna wyzwaniem naszych czasów (ryzyko dysleksji, funkcjonowanie młodzieży z zespołem Aspergera, funkcjonowanie dziecka z nadpobudliwością psychoruchową),
 • 'Nauczyciele i rodzice' - sprzymierzeńcy w edukacji i wychowaniu.

Moje hobby to jazda na rowerze, wycieczki górskie i dobry film.
Marta Bogumił-Felbur

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
W 2013r. otrzymałam awans na nauczyciela mianowanego. Swoje doświadczenie zdobywałam w trakcie ponad dziesięcioletniej pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz prywatnym gabinecie.
Specjalizuję się we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży. Od ponad 5 lat współpracuję z rodzinami dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną oraz pracuję w Centrum Medycznym Grupy LUX MED, współpracuję z Fundacją Robinson Crusoe w projekcie usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej.

Prywatnie szczęśliwa mama Leny. ☺
Daria Zawendowska

Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Szczecińskim, Terapeutą Ręki oraz Trenerem Umiejętności Społecznych TUS. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. Swoją życiową misję spełniam jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, wspierając dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewali- dacyjnych.

Kursy i szkolenia m.in.:
 • Kurs języka migowego na poziomie A1,
 • Innowacyjność metody B. Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Jak pracować z emocjami przy wykorzystaniu sztuki,
 • Warsztat metodyczny z pedagogiki zabawy,
 • Rozwój mowy dziecka,
 • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu nad rozwojem komunikacji,
 • Masaż motylkowy,
 • Wczesna diagnoza autyzmu,
 • Bajkoterapia.

Moim hobby są wszelkie działania plastyczne i rękodzieło, a także ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności.
Kinga Gryczyńska-Rozdeba

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem towaroznawstwa. Na co dzień pracuję jako nauczyciel dyplomowany przedmiotów logistycznych i spedycyjnych w szkole średniej. Terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki dzieci i młodzieży oraz trener umiejętności społecznych i życiowych.

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera w klasie integracyjnej i masowej,
 • Dziecko z cukrzycą,
 • Pozytywna dyscyplina w klasie,
 • Trudności w uczeniu się jako objawy zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Prywatnie mama dwóch chłopców. W wolnej chwili lubię podróże, jazdę na rowerze oraz czytanie książek.
Ewa Kałużna

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Goleniowie. W swojej karierze zawodowej zdobyłam ośmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. W 2020r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Diagnozy  Terapii Zaburzeń Integracji Sensorycznej.

Brałam udział w kursach i szkoleniach m.in. z zakresu:
 • Diagnoza i terapia ręki,
 • Sensoplastyka,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Aktywności wspierające integrację sensoryczną u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • Warsztaty muzyczno-plastyczno-teatralne,
 • Dyscyplina w klasie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • Planowanie pracy w grupie zróżnicowanej wiekowo.

W wolnej chwili relaksuje mnie praca w ogrodzie i słuchanie muzyki.
Xymena Magierska

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka magisterskich studiów psychologicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności klinicznej. Odbyła 4-letnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowany psychoterapeuta terapii analitycznej Sandplay "Terapia w Piaskownicy" (Certyfikat Deutsche Gesellschaft für Sandspiel Therapie). Odbyła szkolenia z zakresu pracy z pacjentem onkologicznie chorym w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu.

 • Od 2012r. prowadzi psychoterapię dla dzieci i młodzieży innowacyjną w Polsce metodą Sandplay Therapy,
 • Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży (Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Szczecin),
 • Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie, z ich rodzinami oraz dziećmi w żałobie (Hospicjum Św. Jana Ewangelisty i Akademia Walki z Rakiem, Szczecin),
 • Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.