Właścicielem CENTRUM „RAZEM” jest Agnieszka Molenda, której kariera zawodowa ma swoje początki w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Później doświadczenia zbierała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi - najpierw jako nauczyciel wspomagający, potem pedagog w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i terapeuta integracji sensorycznej.

Od 2010r. prowadzi prywatny gabinet, w którym zajmuje się diagnozowaniem, konsultowaniem oraz programowaniem terapii dzieci z różnorodnymi potrzebami rozwojowymi.

Od stycznia 2019r. gabinet rozrósł się do rozmiarów centrum, w którego ofercie znajdziecie Państwo zajęcia z zakresu: terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, konsultacje i porady psychologiczne, indywidualną stymulację słuchu Johansen IAS, grupowe zajęcia o charakterze treningu umiejętności społecznych, warsztaty i szkolenia.
Agnieszka
Molenda
Magister studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada certyfikaty z zakresu:
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii bilateralnej,
 • terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży,
 • treningu umiejętności społecznych SST oraz zastępowania agresji (Amity Start).

  Kursy i szkolenia m.in. z zakresu:
 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Integracja Odruchów wzrokowo-słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD,
 • Akademia Teacch. Jak wspomagać ucznia z ASD w szkole specjalnej.

  Jestem kibicem polskiej siatkówki, śpiewam w zespole Szeol przy parafii pw św. Piotra i Pawła w Borzysławcu, lubię długie spacery i pracę w ogrodzie.