OFERTA USŁUG TERAPEUTYCZNYCH
obowiązująca od 01.01.2022r.

Diagnoza rozwoju procesów integracji sensorycznej
(3 spotkania + raport pisemny)

Terapia integracji sensorycznej
(sesja indywidualna – 60 minut)

Diagnoza logopedyczna
(1-2 spotkania + raport)

Terapia logopedyczna
(sesja indywidualna)
30 minut, 45 minut, 60 minut

Terapia logopedyczna
(sesja grupowa, 2-3 osobowa grupa)

Terapia neurotaktylna
(sesja indywidualna, 50 minut)

Terapia ręki
(sesja indywidualna, 45 minut)

Trening umiejętności społecznych
(sesje grupowe, sesje indywidualne)

Diagnoza przetwarzania słuchowego Johansen JIAS
(1-2 spotkania + raport)

Konsultacje i terapia psychologiczna
(sesje indywidualne, par, rodzinne)