Agnieszka Molenda
Diagnoza i terapia procesów intergracji sensorycznej
Trening Umiejętności Społecznych
+48 600 958 464
Ewelina Kaźmierska
Diagnoza i terapia logopedyczna
Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą JIAS
+48 504 633 799
Andżelika Zacha
Terapia neurotaktylna
+48 695 936 270
Marta Bogumił-Felbur
Porady i konsultacje psychologiczne
+48 602 783 710
Xymena Magierska
Porady i konsultacje psychologiczne
+48 516 668 816