Razem
Właścicielem CENTRUM „RAZEM” jest Agnieszka Molenda, której kariera zawodowa ma swoje początki w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowaw- czym. Później doświadczenia zbierała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi - najpierw jako nauczyciel wspomagający, potem pedagog w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i terapeuta integracji sensorycznej. Od 2010r. prowadzi prywatny gabinet, w którym zajmuje się diagnozowaniem, konsultowaniem oraz programowaniem terapii dzieci z różnorodnymi potrzebami rozwojowymi. Od stycznia br. gabinet rozrósł się do rozmiarów centrum, w którego ofercie znajdziecie Państwo zajęcia z zakresu: terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, konsultacje i porady psychologiczne, indywidualną stymulację słuchu Johansen IAS, grupowe zajęcia o charakterze treningu umiejętności społecznych, warsztaty i szkolenia.
Specjaliści
Agnieszka Molenda
Magister studiów z zakresu pedagogiki specjalnej, posiada certyfikaty z zakresu: terapii integracji sensorycznej, terapii bilateralnej, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, trener umiejętności społecznych TUS SST.

Kursy i szkolenia m.in. z zakresu:
  • Terapii Taktylnej według metody dr Swietłany Masgutowej
  • Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej
  • Integracji Odruchów wzrokowo-słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej
  • Podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem
  • Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD,
  • Akademia Teacch. Jak wspomagać ucznia z ASD w szkole specjalnej?

Jestem kibicem polskiej siatkówki, śpiewam w zespole Szeol przy parafii pw św. Piotra i Pawła w Borzysławcu, lubię długie spacery i pracę w ogrodzie.
Gabinety
W skład naszych gabinetów wchodzą:
○ dwie sale do terapii Integracji Sensorycznej (SI) wyposażone w odpowiedni sprzęt terapeutyczny i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Wykonujemy pełną diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej dzieciom do 12 r.ż. Starsze konsultujemy, układamy programy domowe;
○ sala do Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), który jest metodą terapeutyczną umożliwiającą dzieciom i młodzieży zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym;
○ gabinety: logopedy oraz psychologa.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć
Sala zielona I
Sala zielona II
Sala niebieska I
Sala niebieska II
Sala TUS
Gabinet logopedy
Gabinet psychologa
Poczekalnia
Do pobrania
Kontakt
Kontakt mailowyTelefony
Agnieszka Molenda Diagnoza i terapia procesów intergracji sensorycznej 600 958 464
Trening Umiejętności Społecznych
Ewelina Kaźmierska Diagnoza i terapia logopedyczna 504 633 799
Diagnoza przetwarzania słuchowego metodą IJAS
Marta Bogumił-Felbur Porady i konsultacje psychologiczne 602 783 710
^